is toegevoegd aan je favorieten.

De godsdienst van Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschenen bij de HOLLANDIA-DRUKKERIJ te BAARN:

Grooteg Mystieken

DOOR

Dr. W. J. AALDERS

Prijs per at. f 0.40 6 nrs. f 1.80

Per serie compleet gebonden f 2.75

De Ie Serie bestaat uit: Augustinus. — Eckehart.— Dionysius Areopagita. — Bernard van Clairvaux. — Tauler. — Ruusbroec.

De IIe Serie : Giordano Bruno. — Santa Teresa. — Jacob Böhme. —- Mad. de la Mothe-Guyon. — Tersteegen. — Novalis.

Bij de HOLLANDIA-DRUKKERIJ te Baarn verscheen:

Vragen aangaande Christus

door Ö.USTAF AULÉN (Hoogleeraar te Lund) Geautoriseerde vertaling uit bet Zweedsch

f 1.90 ingenaaid — f 2.50 gebonden met goudstempel

INHOUD: Godsgeloof en Christusgeloof. — Openbaring en Christus. — Christus' Levenswerk. — De Persoon van Christus.

i Dr. M. van Rhijn In het Weekblad voor Christendom en Cultuur: „Ik heb het helder geschreven boek van Aulén met genoegen gelezen en iou het Vooral aan jongeren willen aanraden. Het brengt midden in de groote vragen van het Evangelie. De vertaling is vlot... Wij zijn met dergelijke zeer bruikbare Zweedsche boeken hier te lande weinig bekend. Vertalen heeft hier zin. Zou er nog niet wat meer op dit gebied te vinden zijn?"

wi* £V.UiaA»Gllj& gCaUK

populariteit over te slaan, legt de schrijvei een open oog voor sommige bekrompene C een theoloog dubbel te prijzen waardeering v