is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwejaarsgeschenk aan Nederland, een ernstig woord aan Vorst en Volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geliefde Vorst! hoewel niemand van U. M. vorderen kan en mag om alles zelf te besturen, maar daartoe Ministers noodig zijn, die verantwoordelijk zijn voor hunne daden, de Koning regeert toch. Is er in een of ander opzigt bij U. M. wezenlijke overtuiging, voor U. M. als Koning, moeten de Ministers buigen, en niet omgekeerd. Willen zij niet volgen, zij kunnen hun ontslag nemen; doen zij ook dat niet, U. M. kan hen wegzenden, en andere kiezen. Het is echter noodig, dat er blootgelegd wordt, zoo duidelijk mogelijk blootgelegd wordt, wat de wil des Konings, wat de wil der regering is.

En nu Geliefde Vorst! mijn Koning zult gij waarschijnlijk niet lang meer zijn; mijne personeele betrekking op Ur. Ms. persoon behoef ik echter in het vrije Amerika niet te verloochenen. Men heeft aldaar nog liefde voor Nederland, en men weet er ook den persoon eens Konings te onderscheiden van zijne regering. Ik laat U. M. dit Nieuwejaarsgeschenk achter, en al wordt het nu niet geacht en betracht, er zal gewisselijk een tijd komen, dat ook deze woorden in gedachtenis zullen komen. Ik bid U. M., laat zoo vele Christelijke inwoners van Nederland geen afscheid nemen, zonder een duidelijk getuigenis en bewijs, dat Nederlands Koning hen niet van zicli afstoot. Moet U. M. als Hoofd der regering buigen onder den drang der omstandigheden, als Koninklijk persoon kunt Gij betoonen dat Gij er prijs op stelt, dat de vertrekkende Christenen de liefde voor Oranje medenemen in het hart naar het land der vrijheid, en dat Ur. M*. personeele begeerte is, dat zij ook voor IJ. M. aldaar bidden tot God den Koning der Koningen.

De Nederlandsche regtbanken tot aan den Hoogen Raad toe zijn gemengd geworden in de zaak der Gods-