is toegevoegd aan uw favorieten.

Salomo's Hooglied voor de gemeente bewerkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opperheer was hij over eene schaar van volken, van de Filistijnen, van de Edomieten, van de Moabieten, de Ammonieten en de Syrieërs. Deze volken waren hem persoonlijk cijnsplichtig. De inning der hun opgelegde belastingen werd gewaarborgd door eene op voet van oorlog gehoudene krijgsmacht. De duizend zilverlingen vertegenwoordigden de opgebrachte schattingen.

Israël was oorspronkelijk niet gehouden om zijne vorsten schatting te brengen; want zijn land is Jehova's land. Zijne tienden betaalde het aan zijn God, tot bekostiging van den dienst zijns huizes. Wat het voorts aan eerstelingen en eerstgeborenen en liefdemaaltijden Gode afstaan moest, mocht een offer heeten, dat een zegen over huis en have bracht. Maar sinds het een koning begeerd heeft, is het anders geworden. Samuel had het reeds voorspeld als hij zeide, I Sam. 8 : 11 — 18 :

Dit zal het recht zijn van den koning, die over u zal regeeren. Hij zal uwe zonen nemen om hen bij zijne wagenen en ruiterij in dienst te stellen, en voor zijnen wagen te laten loopen; om hen tot oversten der duizenden en tot oversten der vijftigen te stellen; om zijn akker te beploegen en zijn oogst binnen te halen, en zijne krijgswapenen en oorlogstuig te vervaardigen. Uwe dochters zal hij nemen tot apothekeressen, en tot keukenmaagden, en tot baksters. Van uwe akkers, wijnbergen, en olijfgaarden, wat hij het beste vindt, zal hij nemen, en zal ze aan zijne knechten geven. En uw zaad en uwe wijngaarden zal hij vertienen,