Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als onze kleingeestige, burgerlijke, middelmatige maatschappij, als onze wereld van pygmeeën voortgezweept is door de heroïeke en ideëele krachten der menschheid, dan zal het gemeenschappelijk leven weder tot zijn recht komen. Het lichtend ideaal, geschetst door den schrijver der Handelingen zal als een profetische openbaring geschreven worden boven den ingang van het paradijs der menschheid.

Renan: de Apostelen.

Het moge waar zijn, dat wij misschien van geen enkel woord, in de evangeliën aan Jezus toegeschreven, met zekerheid kunnen zeggen, dat hij het gesproken heeft, wij hebben in ieder geval in die geschriften de voorstelling van zijn persoonlijkheid en zijn prediking, zooals die in de verbeelding der zijnen leefde.

Al kunnen wij dus niet met volkomen zekerheid zeggen: zoo heeft hij gesproken, dat heeft hij gedaan, we kunnen wel weten, wat er gedacht en gevoeld werd in den kring van wie hem in dankbare vereering den Christus noemden, en wat zij 'beleden als hun hoogste levensbezit van hem te hebben ontvangen.

Het spreekt vanzelf, dat hier geen uiteenzetting kan gegeven worden van wat er aan religieuse en theologische voorstellingen gevonden werd in den kring der eerste Christenen, maar op twee sterk naar voren komende

Sluiten