is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche moraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze verhandeling over de Hedendaagsche Moraal was oorspronkelijk eene lezing, die in de laatste winters op verschillende plaatsen des lands werd uitgesproken. Thans ziet ze, hier en daar wat uitgebreid, en bijgewerkt, hei licht. Ik hoop daarmede aan veler uitgesproken verlangen te voldoen, en ook hun, die ze niet hoorden en in het onderwerp belang stellen, een kleinen dienst te bewijzen. Aan geschriften, die de zedelijke beginselen en vraagstukken van den tegenwoordigen tijd bespreken en toelichten, bestaat er in onze kringen een groot gebrek. Wij lijden ook in dit opzicht aan een jammerlijk tekort, dat door veler samenwerking en inspanning spoedig moge ingehaald worden.

Wijl de lezing, voor zoover het onderwerp toelaat, een populair karakter draagt, is opgave van literatuur nagelaten.

B.