is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche moraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Alle beoordeeling moet, laten we liever zeggen mag uitgaan van de vertroostende gedachte, dat er ook in de grofste afdwaling nog een element van waarheid schuilt, dat ze draagt en er bekoring aan schenkt. De wereld, in welke wij leven, is zoo ingericht, dat waarheid en leugen, deugd en zonde, heerlijkheid en schande schier nooit onvermengd zich vertoonen ; de aarde is noch een hemel noch eene hel, maar ligt tusschen beide in en heeft aan beide deel; zij staat in het teeken van den humor, welke een lach is in een traan. Ook in de wereld- en levensbeschouwing der jongere generatie, welke eenerzijds eene ontkenning der moraal raag heeten, is toch aan den anderen kant een bestanddeel van waarheid op te merken, dat geen echte moraal miskennen of verwaarloozen mag.

Het is de vloek der revolutionaire eenvormigheid, waartegen Nietzsche en Ibsen, Kloos en van Deyssel, ja zelfs een anarchist als Krapotktn met al de kracht, die in hen is, in verzet zijn gekomen. De moraal, door hen verkondigd, is in de eerste plaats een luid protest en eene scherpe aanklacht tegen de hooggeroemde beschaving en verlichting der negentiende eeuw ; zij is de kritiek der zonen op de oppervlakkige levensbe-