is toegevoegd aan uw favorieten.

Evangelie en zekerheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijnd, om er een persoonlijke, eigendunkelijke, ingebeelde zekerheid een tijdlang voor in de plaats te stellen en deze dan ook vroeg of laat zich te zien ontzinken?

Meent gij? Welaan, laat ik tot uw geruststelling u twee geschiedenissen beknopt verhalen: die van den Bijbel, zooals gij hem kent en liefhebt en die van de Kritiek, in haar jongste ontwikkeling, en maakt dan zei ven de slotsom op, waartoe wij onmiskenbaar moeten komen.

De geschiedenis van den Bijbel spreekt u van zijn macht en invloed. Hoe menigmaal was zijn gang door de menschheid een ware overwinningstocht gelijk! Waar hij aan het woord komt, ontwaart ge opwaking uit den geestelijken doodslaap der zonde en de bevestiging van het Apostolisch Woord: «Zoo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods».x) Menigmaal is in prediking en oefening; in gemeenteof opwekkings-samenkomsten van zijn woord wel eens een wonderlijke verklaring of exegetisch minder juiste toepassing gegeven; maar wanneer er toch nog een weerklank van zijn inhoud en roepstem in vernomen werd, keerde het niet ledig weder en gaf de H. Geest er in menig bekommerd hart, menige worstelende ziele, getuigenis aan. De Bijbel kan men gerust voor zichzelven laten spreken, zooals de zon schittert in haar eigen licht. De geschiedenis van den Bijbel is een geschiedenis van «Strijd en Zegepraal.»

En plaats daartegenover nu de geschiedenis der Bijbelkritiek! Uwe voorgangers zijn er, volgens een dezer

1) Eom. X : 17.