is toegevoegd aan uw favorieten.

Evangelie en zekerheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitlatingen maken moesten? Hoe wreed het is, aldus de kleinen te verontrusten en te ergeren? Voor verstandige, kalme inlichting omtrent de menschelijke zijde der Schrift is de gemeente zelfs dankbaar; vooral, wanneer dit haar voorstelling omtrent het ontstaan der Schrift verheldert; maar bovenal, en wel allermeest op den kansel, verlangt de gemeente het Woord Gods te hooren, dat uit den Bijbel haar tegenklinkt.

Dat verstaat zij en daardoor moet zij worden opgebouwd in haar allerheiligst geloof. Zij beluistert nauwkeurig, of haar dat in het woord des predikers wordt gebracht en in dat opzicht verkeeren wij, predikers, week aan week onder de, vaak lang niet malsche, kritiek der Gemeente. En zie ik nu wel, dan heeft uw optreden de beteekenis de Gemeente volkomen onmondig te verklaren. Gij wilt een terrein met haar betreden, waarop haar het vermogen tot oordeelen ten eenenmale ontbreekt; doch waarop zij dan ook maar heeft te aanvaarden, wat haar wordt voorgesteld. Bizonder bij Dr. Cramer komt dit sterk uit. De Gemeente «van vrome Gemeenteleden» wordt in den hoek gezet en een nieuwe van «theologen, die bij hun arbeid uitgaan van het geloof in Jezus Christus» te voorschijn geroepen. *•) Hoeveel zielen zou deze nieuwe Gemeente in den Haag wel omvatten? Ik denk, zij zijn op uw vingers te tellen; maar die andere zielen, van niet-theologen, behooren deze nu niet meer tot de Gemeente, tot uw Gemeente, of vormen zij alleen een quantité négligeable?

Ziet, Broeders, met zoo groote waarde, als door u aan de

i) Bldz. 96.