is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhouding van kerk en staat in verband met art. 171 der grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op den „Schooldag" gehouden op Woensdag 8 Juli te Kampen, leidde ik, daartoe uitgenoodigd, de bespreking in over art. 171 der Grondwet. Door de breede inleiding, die dit veel besproken artikel eischte, restte er weinig tijd voor een vruchtbare gedachtenwisseling Door hem, die na mij het eerst het woord nam, werd mij verzocht het door mij gesprokene in druk te geven. Toen op de avondvergadering in de Aula van het gebouw der Theol. School dit verzoek, met redenen omkleed, herhaald werd, meende ik daarin meer dan een beleefdheidsvorm te mogen zien.

De reeds breede „inleiding tot een debat" is na omwerking tot een boekje geworden. Misschien biedt zich de gelegenheid nog wel eens aan om de hoofdpunten van dit geschrift in stellingen samen te vatten, die dan kort mondeling toegelicht, tot grond kunnen dienen voor eene vruchtbare gedachtenwisseling.

De vrij breede historische toelichtingen mogen dienen tot een goede oriënteering in deze aangelegenheid.

Tiel, Augustus 1908, J)r. G. Keizer,

\