is toegevoegd aan uw favorieten.

Geestelijke gezondheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In onze verschillende brochurenreeksen verschenen (of verschynen dezer dagen) de volgende n i eu w e nnmmers:

Dr. P. A. A. Boeser, De Godsdienst der Oude Egypte naren. (»Groote Godsdiensten» Serie I, No. 2). f 0.40

Dr. M. W. de Visser, Shinto in Japan (»Groote^Godsdiensten« Serie I, No. 1). f °-40

Mr. H. Verkouteren, D e Oorzaken van Degeneratie (sUit Zenuw- en Zieleleven» Serie I, No. 2). f 0.40

J. van Deventer Szn., Genie en \Vaanzin (»Uit Zenuw- en Zieleleven» Serie I, No. 1), f 0.40

Prof. Dr. J. J. P. Valeton Jr„ De Christelijke Zending. Een woord ter inleiding (>De Protestantsche Zending» Serie I, No. 1). f °-4°

Stemplicht. Pro: J. G. v. d. Vijver; Contra: F. Domela Nieuwenhuis. (»Pro en Contra« Serie VI, No. 10). f 0.40

Dr. W. J. Aalders, Christendom en-Cultuur (.Levensvragen» Serie V, No. 4). f °-4Q

J. M. Valeton, Het Methodisme. (»Kerk en Secte» Serie V, No. 1). 'f °-4°

R. Casimir, Over Domheid. II. Werkelike Domheid (sPaedagogische Vlugschriften« Serie II, No. 6). f 0.40

Julius de Boer, Cartesius (Descartes) »Groote Denkers» Serie III, No. 2). • f °-4°

Prof. Dr. B. D. Eerdmans, „Moderne" Orthodoxie of »Or/ thodox« Modernisme (^Redelijke Godsdienst» Serie I,

No. 10). °-4°

Mr. J. van Kuyk, Het Privaatrecht (»Uit onzen Bloeitijd», Serie III, No. 1). . f °-4°

Men vrage Catalogus, waarin alle nrs. »Pro en Contra», >Levensvragen», sKerk en Secte», «Lotus-Serie» etc.