Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Calvijn" (?)

Wanneer men van jongs af, gelijk 't mij en duizenden met mij ging, geleerd heeft Luther, Calvijn en andere Kerkhervormers hoog, ja zeer hoog te schatten, hun werk als een werk Gods te eerbiedigen, hun uitspraken ter harte te nemen, in hen te zien verkoren werktuigen ter herboorte der Gemeente van Christus, tot zege¬

ning der wereld — dan vormt zich als vanzelf om de hoofden dezer mannen een stralenkrans als om die van heiligen; dan gelooft men zonder vragen al het goede dat van hen, dat over hen is gezegd. Dan ontstaat een vereering, waarbij de mensch in den Hervormer geheel opgaat, en verschijnt in het beeld der idealen uit het verleden, die ook nog in het heden een toekomst hebben.

Sluiten