is toegevoegd aan uw favorieten.

Heeft Calvijn ooit bestaan?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te nemen. Immers Margaretha (d. i. parel) herinnert al te duidelijk aan de parel van groote waarde in het Evangelie. Die parel zocht Calvijn in het zuiden; en Renata (herboren) dat was zijn ziel, toen hij kort daarop in Italië kwam. Zoo wordt, als we niet aan de letter hangen, alles duidelijk.

Wat de vermelde reizen zelf betreft, die zijn zeer wel mogelijk. Alleen moet het bevreemding wekken, dat iemand die zijn leven en vrijheid zoekt te redden niet aanstonds naar Bazel gaat, waar hij vlak bij is, maar eerst den grooten omweg maakt over Navarre. Ook hier echter blijkt weer, dat men 't met tijden en plaatsen niet te nauw moet nemen. Laat Shakespeare irt de „Tempest" zijn personen niet zeilen naar Bohemen ? Over Genève keert Calvijn naar Bazel terug. De gissing, dat Genève slechts door naamverwarring hier voorkomt, en dat bedoeld is Geneviève, de patrones van Parijs, die daar een kerk heeft, laten we rusten. De ware lezing zou dan zijn dat Calvijn of zijn richting, na uit Parijs verdreven te zijn, er trachtte terug te komen. Hoe vernuftig 't ook zij, ik acht dit wat ver gezocht. Alles pleit er voor dat werkelijk iemand, van zekere beteekenis voor de Hervorming, te Genève gewoond en gewerkt heeft.

In Genève en het omliggende land is reeds de grond toebereid voor wat Calvijn zaaien wil, ja er is reeds Calvijn-legende 2