is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor, en toen bad zij, daarna lieten de matrozen het in zee ; de Kapitein was er toen niet bij, want het was storm; de ouders van het kind waren Gereformeerd, maar Hoogduitschers; ik kon niet met hen spreken, zij kwamen uit Frankfort aan den Main, hadden 9 kinderen, waarvan het jongste stierf, hetwelk 4 maanden oud was; ook hadden zij nog eene zuster bij hen die weduwe was, met 5 kinderen en eene meid : of dit ook een huisgezin was , om zulk een reis te doen! Den 3 Julij hadden wij weder storm, verzeld van onweder, doch liij was nog al tamelijk ; dien zelfden avond was ik boven op het schip met mijn man, die mij vasthield : ik wilde de onstuimigheid der zee eens zien. Welk een heerlijk gezicht was dit voor mij! Hoe hooger de golven stegen, hoe minder ik bang was; ik , die nooit de zee gezien, veel minder in een schip er op geweest was; ik was hier even zoo veilig als ooit op het land. O ! dacht ik: «dit is ook het goed van mijnen verzoenden Vader in Christus, en het gedierte des velds is met mij bevredigd ; dus ook die golven ! Dien zeiven nacht is er de ergste storm geweest, dien wij gehad hebben; wij hadden twee slaapplaatsen voor ons, boven elkander; nu sliep mijn man met ons Derkje boven, en ik met de twee kleinen onder: het schip was zeer slecht, zoo dat het niet alleen van onder, maar ook van boven lekte ; dus lekte het ook bij ons in het bed; en ook bij velen, die in dien nacht het bed uit moesten, mijn man bleef op en ging voor het bed op een koffer liggen. Ter midernacht kwam er zulk een verschrikkelijk onweêr op, dat de golven over het dek heen sloegen, en door de luiken; het voorschip stond gelijk vol water; allen waren aan het werk om de zeilen af te nemen. Het was zoo donker dat zij niet konden zien; ieder stond op; ook een man die van dicht bij Zutphen kwam, die de trap opging, en toen een volle laag water kreeg