is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad is, waar zeer veel drukte, zeer veelgeld, veel vroomheid, veel goddeloosheid is. Alles ontwikkelt zich per sloom, maar men heeft het te druk om er netjes te zijn; die Hollandsche fijnheid en netheid is er niet, maar alles snel, stout. Kortaf: Amerika is jong, doch in deszelfs eerste ontwikkeling openbaart het alreê buitengemeene kracht; voor weinige jaren was het bosch, waar men nu steden en dorpen van duizende inwoneren vindt. De aanleg is in alles groot en onbekrompen; doch niet gepolijst, behalven zoo hier en daar uitstekende exceptiën, hetwelk singulier is; groote vlakten in de nieuw aangelegde plaatsen; kleine gebouwen , houten hutten, groote paleizen: alles vindt men hier door elkander staan. De ontwikkeling is hier vrij, en ieder >man heeft eigene substantie, naar dat hij geld en geestvermogens heeft; of hij dan laag of hoog heet, zulks maakt geen onderscheid: hij weegt naar dat hij ponden heeft. Deze toestand geeft hier eene stoutheid en koenheid, welke in het voor den dag treden zeer begunstigd wordt door de volslagenste vrijheid: niets is beperkt; een ieder doet wat hij wil, en men weet hier niet van belemmerende staatsbeperkingen, van concessiën; alleen mag men geen kwaad aan andere personen of anderer goed doen. Die wil is doctor, schoolmeester of wat hij wil; bederft hij echter iets door onkunde, zulks wordt door de wet gestraft. Op scholen en hoogescholen, waaraan het niet ontbreekt, kan men echter ook geordend worden. Die wil, spreekt of geeft onderricht, waar en hoe hij wil. Het onderwijs wordt goed betaald. Zetten zich eenige huisgezinnen neêr in de wouden, (niet onder het ressort van een ander dorp, waar men al eene regering vindt) dan moet men zelf zijn eigen vrederechter verkiezen, die de plaats van burgemeester en rechter bekleedt, die alles

5