is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenkomstig zijn eigen Woord wil worden gediend.

Dit aandringen op volkomen overeenstemming van kerkleer en kerkregeering, van geloofsbelijdenis en kerkorde, legde dadelijk een goed Gereformeerden grondslag.

Deze beginselen vonden langzamerhand ingang. In Tecklenburg, — dat sedert den dood van graaf Koen raad, Anna's vader, ook aan 't huis van Bentheim was gekomen, — waren door Anna's invloed reeds in '74 Gereformeerde leeraars beroepen. De uiterlijke vormen van eeredienst waren echter vooralsnog onveranderd gebleven.

In het jaar 1587 liet graaf Arnold II te Tecklenburg eene kerkvergadering bijeenkomen, alwaar zijn hofprediker Kemmener met de predikanten van Tecklenburg, Schuttorf, Nordhorn (Bentheim, Steinfurt en Neuenhaus waren nog zoover niet) en eenigen van zijne voornaamste hofbedienden samenkwamen.

Nadat deze vergadering in den naam des Heeren met gebed was geopend, liet de Graaf eene nieuwe Kerkorde aan de vergadering voorlezen. Deze Kerkorde had zijn zwager Adolf, graaf van Neuenar, Meurs en Limburg door de predikanten van zijn land laten opstellen en door den kerkeraad van Heidelberg laten goedkeuren. Zij was dus niet alleen eene Kerkorde van kerkelijke afkomst, maar ook van Gereformeerd karakter. Na de voorlezing en eenige bespreking werd genoemde Kerkorde door de vergadering