is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar in de koets van den afwezigen Drost van Twente, den heer van Raasveld van Lage en Twikkel, naar Deventer brengen, van waar zij spoedig den Haag bereikte.

Toen men in Munster hare vlucht bemerkte, werden haar nog ruiters nagezonden. Doch deze vogel was gevlogen; de gravin was niet meer te achterhalen. Zij was gelukkig met hare kinderen in veiligheid. Men zegt dat de graaf, toen hij te weten kwam, wat er gebeurd was, bitter begon te weenen en zou uitgeroepen hebben : „ Waartoe heeft men toch mij armen man gebracht, thans zijn vrouw en kinderen weg!"

Gravin Geertruida, die te 's-Gravenhage met onderscheiding behandeld werd, schreef, op raad van de Nederlandsche Staten aan haren gemaal, dat zij met hare kinderen terugkeeren wilde, wanneer vooraf genoegzame zekerheid gegeven werd, dat zij noch hare kinderen, weer weggevoerd zouden worden en dat de laatsten tot hunne meerderjarigheid bij den Gereformeerden godsdienst zouden worden gelaten.

In plaats van een antwoord op dezen brief te verkrijgen, ontving zij spoedig in naam des Keizers eene dagvaardiging, om zich over haar gedrag te komen verantwoorden. Het huwelijk tusschen Graaf Ernst Willem en Geertruida van Zeist werd door den bisschop op 8 Juni 1678 voor onwettig verklaard en aan den graaf vrijheid gegeven een ander huwelijk aan te gaan. Op grond van dit ellendig stuk, waaruit