Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een bal was heen en weer gerold) — Lodewijk Wilhelm Geldrich Ernst, kleinzoon van Ernst Willem en Geertruida, als graaf van Bentheim en Steinfurt opvolgde. En daar deze graven nu verder geen eigen regeering meer bezitten en als zoodanig noch op het land, noch op de kerk van bijzonderen invloed zijn, zoo laten ook wij hen verder rusten. Alleen zij nog gezegd, dat het huis van Bentheim door den tegenwoordigen prins andermaal met het Nederlandsche voistenhuis, Oranje, in familie-betrekking is gebracht, daar Zijne Hoogheid is gehuwd met de zuster van H. M. Koningin Emma, thans nog Regentesse der Nederlanden.

PEKIODE VAN TERUGKEERING.

Het oude Collegialistische kerkbestuur was onder de Fransche overheersching tijdelijk opgeheven. De kerk zelve echter werd er niet door gebaat, wijl van orde en recht schier geen sprake meer was. Doch op bevel van zijne Koninklijke Hoogheid, den PrinsRegent van Groot-Brittanje en Hannover, werd op 16 Sept. 1818 het oude onding, dat men „Overkerkenraad" noemde, opnieuw hersteld.

Dit coliege bleef de kerk besturen naar den übe-

Sluiten