Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven voor liet Godsd.-Ondcnv. van P. N00RDH0FF & M. SHIT, te Groningen.

GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KERK,

VOO Ifc f

CATECHISATIËN EX HUISGEZINNEN.

Vrij naar het Hoogduitsch van \V. LEIPOLDT,

DQOK

Gr. W. SAITNBS,

" lUsoni te Oostwold.

I

CAT1 I—___J DENIS, over de Bijbelsche en Kerkelijke tahieöeois,

Vierde druk. — Prijs 20 Cent.

Leesboek over de BijMsciie en Kerkelijke Geschiedenis.

Eerste deel, Frij. 75 Cent. - Tweede deel, Prijs 50 Cent. - Derde deel, Prijs 90 Cent.

I>. II E X I) R I Iv S Z,

ONDERWIJS IN DE LEER VAN DEN GODSDIENST.

Zesentwintigste druk. — Prijs 15 Cent.

Sluiten