Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een tijd als de onze, waarin men allerwege de gebreken van het onderwijs opmerkt en pogingen aanwendt tot verbetering, mag ook het godsdienst-onderwijs zijn stem verheffen en om hervorming roepen.

Voor het onvolkomene gaan onze oogen slechts langzaam open. Jaren lang kunnen wij voortleven als in volslagen blindheid, zonder tot de ontdekking te komen, dat de staat van zaiken, waarin wij verkeeren, zoo uiterst gebrekkig is. Dan begint het te schemeren. Hier en daar verheft zich een stem. Die stemmen worden talrijker. Eindelijk vormt zich een publieke opinie, die met krachtigen drang tot hervorming drijft. Op het gebied van het lager onderwijs vooral hebben wij dit in de laatste dagen kunnen opmerken. Het schijnt, dat nu ook voor de vrienden van het godsdienst-onderwijs het uur van ontwaken is aangebroken.

Op het gebied van dit onderwijs komen nieuwe inzichten en oude toestanden allerwege met elkander in botsing.

Sluiten