is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht der samenwerking niet meer ? Maar ze sluiten zich immers in allerlei genootschappen aaneen. Kunnen ze dan geen hart hebben voor een vereeniging, die onder de leus: „eendracht maakt macht" ingang tracht te verschaffen aan een levensopvatting, die christelijk heet, maar die zij desver kiezen de anders mogen noemen, een levensopvatting, waarvan het welzijn der maatschappij waarachtig afhankelijk is?

Het komt mij voor, dat het verval van het kerkelijk leven zijn reden vindt, niet in dwepende liefde voor natuurschoon bij den werkman, noch in diepte. van wijsgeerige ontwikkeling bij studieman , handelaar of industrieel, maar voor een zeer groot deel eenvoudig in de gebrekkige inrichting van ons godsdienst-onderwijs.

Nu met het verflauwen van den catholieken zuurdeesem in de protestantsche kerkgenootschappen het heilige moeten opgehouden heeft de scharen naar den tempel te drijven, is het eenige, wat die drijfkracht vervangen kan, persoonlijke belangstelling. Maar belangstelling onderstelt kennis. Onbekend maakt onbemind. Zoo de stof, die in de kerkgebouwen behandeld wordt, buiten den gedachtenkring der bezoekers ligt; zoo de taal, die er gesproken wordt, hun vreemd in de ooren klinkt, hoe zullen zij er met graagte naar luisteren ? En zoo zij zelfs het doel der kerkelijke gemeenschap niet kennen, hoe zullen zij er hart voor