Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in overleg waarmede de werkzaamheden verdeeld, de overgangen geregeld werden, en die bemiddelend in het belang van het godsdienst-onderwijs bij andere instellingen voor onderwijs konden optreden. Ja, ik zou een schrede verder willen gaan. Waar staat geschreven, dat de godsdienst-leeraar en de godsdienstprediker ten eeuwigen dage in den zelfden persoon vereenigd moeten blijven ? Wat zou de kerk verhinderen om hare toekomstige dienaren in paedagogen en oratoren te splitsen, 'tzij die scheiding tijdens de academische opleiding voorbereid, 'tzij ze later onder den invloed van lotswisseling en carrière voltrokken werd ? Het geval is denkbaar, dat zoodanige maatregel tal van zwarigheden uit den weg hielp ruimen!

Wanneer eens al het tot nu toe genoemde verwezenlijkt werd; als de regeering bij hare wetgeving de rechten van het godsdienst-onderwijs erkende; als synode en academie zich vereenigden in het vormen van goede catecheten; als de predikanten door gemeenschappelijk overleg en verdeeling van den arbeid een doeltreffende regeling wisten in te voeren, zou dan alles gewonnen zijn ?

Lr is reden om te twijfelen. Één aanzienlijke macht hebben wij nog buiten rekening gelaten.

Ik wil er niet op wijzen, dat de beste pogingen tot verbetering ten slotte blijken zullen met machteloosheid geslagen te zijn, zoolang de scheiding tusschen de catechisatiën en het lidmaatschap

Sluiten