is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar zoo hij vaker begraven zou worden, konden zij er zich van verzekerd houden, dat alles wat hij gezegd had, zou geschieden.

Hij verlangde ernstig van hen, dat zij zijn lichaam zouden brengen naar Airdsmoss om hem te begraven naast Richy, waarmede hij Richard Cameron bedoelde, opdat hij rust zou mogen hebben in zijn graf, want hij had weinig rust gehad in zijn leven; „maar ik weet", zeide hij „dat gij het niet zult doen".

Hij zeide, dat zij mochten hem begraven, waar zij wilden, maar hij zou weer opgegraven worden. Den man, die het eerst zijn hand zou uitstrekken om zijn doode lichaam te voorschijn te brengen, zouden vier dingen overkomen: 1. Hij zou een groote val doen van een huis. 2. Hij zou in overspel vallen. 3. Hij zou zich schuldig maken aan diefstal en daarvoor het land verlaten. 4. Hij zou een droevig einde hebben, in het buitenland, wegens moord. Dit alles werd vervuld. Een zekere Murdoch, een metselaar van beroep, toen in militaire dienst, was degene, dien dit is overkomen,

Kort voor zijn dood, verliet hij op een morgen de put en kwam aan de deur van zijns broeders huis. De vrouw zeide tegen hem: „Waar gaat gij heen? De vijand is in de omtrek". Hij antwoordde: „Ik weet het". Zij hernam: „Maar wat zal van u worden? Gij moet weer naar de put gaan". Hij zeide: „Ik kom daar niet weer want hij is ontdekt. Maar het hindert niet, want binnen acht en veertig uren zal ik buiten het bereik zijn van al des duivels verzoekingen, van zijn instrumenten in de hel en op de aarde en zij zullen mij niet meer lastig vallen".

Ongeveer drie uren nadat hij met de vrouw gesproken had kwam de vijand bij de put en vond hem niet; zij