Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwamen, zagen zij plotseling vier en twintig geweren op zich gericht.

„De wapens neer of wij vuren", klonk het bevel en de officier zag terstond, dat tegenstand nutteloos was.

Nadat zij ontwapend waren wendde Ren wiek zich tot den officier: „De belofte, die ik u gedaan heb is vervuld. Kom op tot de vergadering en ik zal uw hand in die van James Renwick leggen".

Toen de twee bij de preekstoel aan kwamen, richtte Renwick zich tot de gemeente.

„Onze vijand heeft gewenscht zijn hand in die van James Renwick te leggen. Hij heeft mij zelfs betaald voor deze dienst. Ik heb hem deze dienst bewezen, maar ik geef hem zijn geld terug. Ik ben James Renwick, mijnheer" zei hij, zich tot den officier wendende.

„James Renwick! onmogelijk. Een man zoo beschaafd, zoo zachtaardig en zoo bescheiden; zoo gij James Renwick zijt, wil ik u niet langer vervolgen".

Met bizondere gevoelens van dankbaarheid tot God werd de godsdienstoefening gehouden, terwijl den soldaten een uitstekende plaats werd aangewezen.

Ook werd hij eens wonderlijk uitgeholpen te Balmacellan in Galloway.

Renwick had bericht gedaan aan de Covenanters, dat hij een bijeenkomst wenschte te houden. Hij liet het alleen weten aan hen, van wien hij geloofde dat zij te vertrouwen waren, doch er was een verrader onder hen. Toen de dienst stond te beginnen verschenen de dragonders. Zij overvielen het volk en ontkoming was alleen mogelijk, door de rivier boven Dalry over te steken. Doch de rivier was zeer gezwollen en dat maakte de overtocht zeer gevaarlijk. Vóór dat zij het kolkende water

Sluiten