Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ontkoming werd echter niet altijd zoo gemakkelijk verkregen.

In een plaats nabij Sanquhar woonde een zekere Hair, wel bekend wegens zijn godzalig leven. De dragonders namen hem gevangen en waren van plan hem te dooden, doch zij besloten dat zij genoegen zouden hebben van zijn dood. Zij zetten hem op een paard en reden naar een hoogte, liggende boven het dal Aylmer. De helling is daar zeer steil, op sommige gedeelten bijna loodrecht* Het was het voornemen van de soldaten om Hair dood te schieten en zijn lichaam bij de steile berghelling neer te laten rollen. Bij het beklimmen van de berg waren zijn voeten losgeraakt. Plotseling liet de gevangene zich van het paard glijden en sprong in de richting van de helling, waar hij met groote snelheid bij neer gleed, door struiken en heide. De dragonders schoten op hem, doch hij werd niet geraakt. Tot groote verbazing van de soldaten was Hair in staat te loopen, toen hij in het dal was terechtgekomen na zulk een levensgevaarlijke tocht. Zooals velen voor en na hem stierf hij in vrede in zijn bed.

Een ontsnapping van een andere soort was die van drie mannen, Dun, Paterson en Richard. Zij en verscheidene anderen met hen, hadden zich verborgen in een schuilplaats, toen zij door een compagnie dragonders werden ontdekt. De drie, welker namen wij noemden, werden gevangen genomen en werden door het bergland geleid naar de kwartieren der dragonders. Op hun tocht werd de hemel zwart en de lucht duister. Een geweldige bliksemschicht verlichtte de hemelen en de donder kraakte zooals men het alleen hoort op een bergtop. De paarden begonnen te steigeren en achteruit te slaan. De eene schicht volgde de andere op en de rollende donderslagen werden

Sluiten