is toegevoegd aan uw favorieten.

De molenaar van Heinsdijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met u alle afvalligen, die de heilige vaders durven wederstaan. De kerk en de geestelijkheid laten zich niet langer bespotten en zullen het land van alle opstandelingen zuiveren".

De spion hield den adem in en schreed met de grootste voorzichtigheid door het vertrek. Nu en dan sloeg hij een kruis, opdat de kettersche lucht hem geen hinder zou doen en hij beveiligd zou wezen voor alle kwaad.

Bij het licht, dat zijn schijnsel door de halfgeopende deur wierp, kon hij gemakkelijk den weg vinden en bereikte hij ongezien de keuken.

Snel schoof hij den zwaren grendel van de deur en trad naar buiten, alle heiligen dankende, dat zijn boos opzet zoo goed was gelukt.

Enkele uren waren voorbijgegaan. De Schout van Hulster-Ambacht, Heer Gijselbrecht Rabat, zat op zijn kamer en hield zich bezig met het lezen van een beschreven stuk, dat hij zoo pas had ontvangen, 't Was een brief van den burgemeester Hubrecht Dulle, die het bericht inhield, dat enkele aanhangers der „nije leere" zich in de nabijheid ophielden.

De Schout, die met onmenschelijke wreedheid tegen de ketters en rebellen, zooals hij de aanhangers der hervorming noemde, woedde, kon niet nalaten goedkeurend te knikken.

„Wij gullen dat gespuis wel machtig worden", sprak hij halfluid. „De bescherming der heiligen en de goedkeuring van onzen Heer, den Koning van Spanje, zullen ons deel worden, wanneer wij met ijver onzen plicht waarnemen. Geen genade voor hen,