Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooruit zetten, of uw horloge achteruit; en dit laatste gaat slecht: want dan zoudt ge eindelijk middernacht in den avond en zelfs op den middag krijgen. De sterren schijnen het dus met de zon niet eens te zijn. En dat is ook zoo. Want het jaar, — de uren, die er overschieten , nu niet mede geteld : — heeft 366 sterrendagen tegen 365 zonnedagen.

Wat is de reden hiervan ? Ik zal het u zeggen. Letten wij alleen nog op den schijnbaren loop der hemellichamen , dan hebben de vaste sterren maar ééne beweging, die ieder etmaal rond gaat van het oosten naar het westen. Maar de zon heeft bovendien nog eene kleinere beweging van het westen naar het oos° ten, waardoor zij, op de 24 uren vóóruit, bijna 4 minuten terug gaat. Dit is de jaarlijksche beweging, waardoor onze jaargetijden ontstaan. Was die beweging nu altijd juist west-oost, dan werd de ééne dag, die t zonnejaar minder heeft dan 't sterrenjaar, gelijkelijk tusschen de overige 365 verdeeld. Maar dat is zoo niet. Door het klimmen en dalen der zon gaat die beweging in de schuinte voort, zoo als zij op de globe door den zonneweg of dierenriem is aangeduid. Het verschil is dus niet altijd even groot; en dat is het, wat de dagen (dag en nacht samen gerekend) ongelijk maakt. Hadden wij een klok, die volmaakt goed ging, en het gewone jaar juist in 365, het schrikkeljaar in 366 verdeelde, zoodat het eene etmaal volmaakt aan het andere gelijk was, die klok zou bij den zonnewijzer somtijds vóór, soms na gaan. Zulk een klok nu verbeeldt de middelbare tijd. Nauwkeurige tabellen in grootere kalenders geven het verschil voor iederen dag aan. Ik wil er alleen van

Sluiten