Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij denkelijk nooit aan hebt gedacht. Wij geven elk der dagen van de week zijn vasten naam; maar waarom dezen en geen anderen ? Wat heeft de eerste dag der week bijzonders met de zon te maken, en de tweede met de maan? Of dondert het op den vijfden dag meer dan op eenigen anderen ? Ziet gij ? Zoo zijn er meer zaken, waar wij nooit de reden van vragen; namen, die wij gebruiken zonder er op na te denken. Wij spreken zoo van onze kindschheid af, en weten er niet anders van te zeggen, dan dat 't zoo behoort; dat ieder zoo spreekt, en wij 't dus ook doen. t Is niet kwaad, dat gij al vroeg leert vragen: «Waarom ?"

Die namen ten minste hebben eene reden, die schuilt in de grijze oudheid: want zij is te vinden in de sterrenwichelarij der oude Kgyptenaren.

Dezen kenden nog maar zeven beweegbare hemellichamen ; dat is * die nog eene andere beweging hebben als den dagelijkschen omloop van het oosten naar het westen. Zon en maan natuurlijk, dan de twee binnenplanéten , die tusschen de aarde en de zon hare loopbaan hebben: Merkurius en Venus; en van de buitenplanéten, die verder dan de aarde van de zon verwijderd zijn, deze drie: Mars, Jupiter en Saturnus. Aan deze zeven nu kenden zij een bijzonderen invloed toe op de dagen der week. En wel zóó, dat aan elk hunner een uur gegeven werd, en wie het eerste uur te beurt viel, den geheelen dag beheerschte, of daaraan ten minste zijn naam gaf. Zoo kwam de eerste dag aan de zon top, en hebt gij slechts de Tabel te vervolgen in deze orde: dat eerst de binnenplanéten op de zon volgen, daarna de maan

Sluiten