is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23.

ECLIPSEN. MAANSVERDUISTERING.

Of vóór, of gewoonlijk achter de twaalf maanden, met al hare cijfers en afgebroken woorden, staat nog eene plechtige profetie: »In het jaar 1873 zullen twee zons- en twee maansverduisteringen plaats vinden.'' Maar, als om onze nieuwsgierigheid op de proef te stellen, volgt er een even plechtig »intusschen," en zegt ons, dat wij er weinig van te zien zullen krijgen , als het ons ten minste niet een reisje naar Amerika of Australië waard is.

Van waar komen die verduisteringen of eclipsen, en hoe kan men ze zoo op de minuut af berekenen? Dat moeten wij nu eens nagaan.

Maar eerst wil ik u een eenvoudig denkbeeld van de zaak geven. Zet maar weder een heldere lamp in het midden der kamer, kijk er onafgebroken naar, en laat nu een ander om u heen draaien. Zie! daar staat hijuin de licht, juist tusschen u en de lamp in. sZoudt ge niet een beetje uit den weg willen gaan, vriend? Gij verduistert het licht voor mij, eerst half, dan geheel." — Nu is hij er voorbij gegaan: goed zoo! de verduistering heeft opgehouden. Begrepen? Dan hebt gij nu ten minste eenig denkbeeld van eene zonsverduistering of zon eclips. De knaap, die ons daar in de licht stond, is de maan, terwijl de lamp de zon verbeeldt.

Maar gij kijkt om. Dezelfde knaap, al om uheen wandelende, is vlak achter u gekomen. Nu staat hij geheel in uwe schaduw. Gij kunt hem niet goed in