is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat dit onafhankelijk werd, van enkele begenadigde en begaafde individu's, opdat het op den duur in de Evangelische kerk mogt bewaard blijven; en juist hiertoe had de Heer, de schijnbaar in het oog der menschen vernietigde Broederkerk, uitverkoren. Deze oudste zuster der Evangelische kerkgenootschappen, werd door Hem geroepen, om te toonen, hoe het Evangelie niet alleen in zuiverheid van leer bestaat, maar ook alle maatschappelijke, kerkelijke en huiselijke betrekkingen moet heiligen.

1. DE MORAVISCHE UITGEWEKENEN.

In het jaar 1706 werd de Duitsche keizer door kakel xii, koning van Zweden, genoodzaakt, om aan de zwaar verdrukte Evangelischen in Silesië, eenige hunner vele ontroofde kerkgebouwen terug te geven; dit geschiedde ook in Teschen, alwaar een getrouw dienstknecht des Heeren het zuivere Evangelie verkondigen mogt. Hierdoor werden eenige van de nakomelingen der oude Broeders in het naburige Moravië, op nieuw opgewekt, en zekere christiaan davit), een timmerman, was een werktuig in de hand des Heeren, om dit nieuwe leven te voeden en te versterken. Deze was in Moravië in den schoot der Roomsche kerk geboren, maar later te Berlijn tot het Evangelisch geloof overgegaan, en had aldaar vrijwillig krijgsdienst genomen, om meer tijd te winnen tot het lezen van den Bijbel. Uit de dienst ontslagen, werkte hij te Görlitz op zijn ambacht, en reisde meermalen naar