Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat durfde ik niet betwisten, en onder het spreken over waren en schijnbaren vooruitgang, (er is tusschen een en ander nog wel eens eenig onderscheid) wandelden ook wij vooruit.

//Hier is onze nieuwe stadswijk", zeide mijn vriend, terwijl hij mij verder bragt langs rijen hooge en fraaije huizen, en bepaaldelijk voor één groot huis met een torentje, en een hek met ijzeren dolfijnen versierd. »Yacht-Club ?" las ik //maar zeg eens, ik vergis mij zeker, naauwkeurig ken ik uw landtaal niet, doch ik meende, dat men in uw taal Jagt schrijven moest, met een J en een G, niet met een Y en Ck; ik dacht zelfs dat de letter Y in uwe taal niet bestond ?" — //Neen, gij vergist u niet; gij hebt gelijk", was het antwoord //maar anderen hebben ons woord overgenomen , en zoo wat gehavend, en nu spreken wij het weer als die vreemden, en volgen hen na. Wij houden er soms wat veel van het uitheemsche over te nemen. Nu, daarmee mag men nog vrede hebben, als men maar iets beters overneemt dan slecht gespelde woorden en namen, want er is nu en dan ook iets goeds uit den vreemde over te planten op onzen grond. En dat weten wij ook te doen," sprak nu van der Stad met een glans van genoegen op het gelaat, dien ik nog niet gezien had — //ziedaar ons Zeemanshuis, dat is eigenlijk ook onze vinding niet, maar iets dergelijks mogten wij zeker navolgen, en hier behoort het geheel t'huis, in onze scliepenstad. Ik verzeker u: het is een goed huis voor Janmaat, die het waardig is. Eigenlijk heb ik met dit hotel nog meer op, dan met het prachtige en groote, dat men voor vreemde reizigers bouwen

2*

Sluiten