Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuis te veriaten en aen armen iNazarener te volgen, dan krijgen wij tot antwoord, dat het dankbare liefde was voor den dienst, dien Jezus hun bewezen had. Wat deze vrouwen wel gedaan hebben? O, er was allerlei vrouwendienst te doen. Des Heilands kleederen waren in orde te houden; Zijn eenvoudig verblijf moest in orde gehouden worden; onder de vrouwen, die God met aardsche goederen gezegend had, waren er, die voor Zijn nooddruft zorgden. En 't is wellicht velen gegaan als mij, die deze vrouwen benijd hebben. De Heiland wist, dat een vrouwenhart er behoefte aan heeft, de liefde, die men ervaren heeft, met dank te beantwoorden.

Of wij ons bewust zijn, dat de Heer ons uit groote ellende en zonde verlost heeft, dan wel of wij behooren tot dezulken, van wie men niet anders weet dan hun namen, toch heeft Jezus ons gediend; wij kunnen dus niet anders dan Hem liefhebben en dienen. Wanneer wij naar Golgotha ons oog richten en bedenken wat de Heiland voor ons deed, dan kan het niet anders of wij zullen met groote dankbaarheid vervuld zijn en een blik leeren slaan in het lijden van anderen; 't is alsof ons schellen van de oogen afvallen, wanneer wij opeens zien hoeveel handen zich om hulp uitstrekken.

Sluiten