is toegevoegd aan uw favorieten.

De lofstem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

Leer ons nu 't verlengde leven Te besteden tot Uw' eer; ons hart geheel te geven,

't Zij ons streven meer en meer.

Doe 't ons zoeken, goeddoend' God!

Schenk ons zoo 't gelukkig' lot, Dat zich reeds in onze jeugd in Uw' dienst ons hart verheugt.

Amsterdam.

1.

Dierbaar Neerland aan de baren Eens ontwoekerd in Gods kracht;

.lf in voorspoed en gevaren Toonbeeld van Gods trouw en machtWat bezwijke, 's Heeren hand ,

Houde uw' naam, uw' roem in stand. ! bu% 3.

God schonk vorsten, staatsliên, helden,

L, als aan geen land op aard',

u u1®!" roem &e'croond, voorspelden , °ns tot deez' dag bewaard. Zoo hield Neerland, 's Heeren hand, , ,. Door Zijn' knechten U in stand. I bu-

NB. Deze beide No, kan me„ ook zingen op de wijze van Gezang 68, met herhaling van de 2 * ***

3.

O, vergeef ons onze zonden,

Leer ons buigen voor Uw' troon;

Door 't geloof oprecht verbonden Aan Uw' veel geliefden Zoon.

Wees in Hem ons mild en goed,

Reinig, heilig ons gemoed ;

Leid ons door Uw Geest en Woord Op den weg des levens voort.

J. Hfsta.

2.

Hoe genadig menigmalen

Keerde God uw' ondergang,

Deed hij zwaard en staatslist falen,

Rijst dan, dank- en bedezang.

Wat bezwijke, 's Heeren hand |

Houde, Neerland, U in stand. I '

4.

Blijf, mijn Vaderland, erkennen,

Wat voor U de Algoede deed;

Leer uw' kindren zich gewennen

Aan Zijn' dienst in lief en leed.

Heerlijk houdt Gods vaderhand i ..

Dan, mijn Neerland, U in stand. I bls- ■

uit: het lste Stukje , Voor school en huis" door C. S. Adama van Snhfilifimrt

II. MIJ5 VADERLAND (T.)