is toegevoegd aan uw favorieten.

De Chasidim

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaringen en overleveringen geput, vaak zeer moeielijk zijn weer te geven, dewijl zij zooveel als bekend veronderstellen, hetwelk als parafrase bij de vertaling onmisbaar wezen zou.

95) Wij ontleenen hier enkele regels aan Jost, Gesch. des Jud. III, blz. -189.

96) Hitlaliaboet, een nomen abstractum van het Hebreeuwsche lehaba, vlam, dus: ontvlamming, enthousiasme voor het ideaal. Zie hier l)r. Horwitz, Chas. Silhouetten blz. 183, 184. Van droefheid en tranen — aan welke de Rabbijnen zoo groote waarde, en bij God zulk een grooten invloed toeschrijven, zie Buxtorf, Syn. Jud. blz. 147 verv. — willen de chasidim niets weten.

97) Gewoonlijk »sjalesjoedes" (sjalesj seoedot, «drie maaltijden, hier: derde maaltijd) genoemd. Men zie de naïeve wijze om ook dan nog, zonder het Sabbatgebod te overtreden, warme spijzen te hebben, beschreven door Hoofiën, Tafereelen enz. bij plaat IX «Sabbathnamiddag." De eerste maaltijd wordt des Vrijdags na het avondgebed gehouden, de beide andere den volgenden dag. Zie Buxtorf Syn. Jud., blz. 295, 334. Allergeestigst wordt het zinnelijke, onzinnige drijven van den chasid geschilderd in Beirach Schafir's versje »Der Chasid beim Schalischudesmet het telkens terugkeerend refrein: «Trink mer alle Aquavita, Der Rebbe hat geheissen lustig sein!" Blz. 27 en 28 van Dr. Dalman, Jüdischdeutsche Volkslieder aus Galizien und Russland, 1888.

98) Zie de voorschriften der Sabbatsviering in Ludwig Stern, Amoede Haggola2, 1886 blz. 95—97 , en de liefelijke beschrijving van Hoofiën bij Oppenheim's zevende plaat. Ook Moubach, blz. 45 verv. en Buxtorf, Syn. Jud. blz. 294 verv. deelen zeer veel mede. Men moet zich de ellende der Joden in het Oosten van Europa goed voorstellen , om hun woorden op de rechte waarde te schatten, als ze in hun kunstelooze verzen de heiligheid van den Sabbat bezingen. (Dalman, Jüdischdeutsche Volksl., blz. 11) Hij is hun:

A teiere Mattana *) von dem lieben Gott.

Lomer 2) sehn a Jiiden, wie viel er hat,

A Holzhacker, a Schmatnik 3), wie arm sie senuen,

Geht arein zu sie Schabbes4), zy werdt ihr sie derkennen?

') Geschenk.

*) Laat ons.

3) Lorrenzoeker.

4) Op den Sabbat.