is toegevoegd aan uw favorieten.

De Chasidim

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist het geheimzinnige en vaak onverklaarbare dezer orakeltaal, maakte dat men er dubbelen eerbied voor had. En .... zoo is het tot op den huidigen dag toe gebleven! Alle geestdrijvers en partijmannen, die aan Gods klare, heilige Woord niet genoeg hebben, moeten af en toe hunnen volgelingen door halfbegrepen machtspreuken en duistere taal ontzag inboezemen.

R.

Rabbanieten , rabbanisten. 1 5.

Rabbinowicz (1. M.) 63.

Rabbinowitsch (./.) 52 , 82.

Rabbijnen. 7 , 49 , 64.

Radenhausen (C.) 41.

Rasjischrift. Een zeer fijn Hebreeuwsch schrift, waarin o a. de veelgebruikte Bijbelverklaringen van den beroemden Rasji gedrukt worden.

Reactie. Terugwerking, tegenwerking.

Rebbe. 17.

Reform. «Hervorming." De reformbeweging onder Israël tracht het Jodendom in leer en godsdienst van al het «verouderde" te bevrijden, en het te brengen sop de hoogte van onzen tjjd." 81.

Reland (A.) 76.

Reliquie. Een als heilig beschouwd overblijfsel.

Rinck (II. W.) 80.

Ritus. Plicht- of kerkgebruik; ritueel (bijv. naamw.) naar dat kerkelijk gebruik of voorschrift toebereid of vervaardigd; ritueel (of rituale, zelfst. naamw., meerv. ritualia) regeling van kerkgebruiken, voorgeschreven plechtigheden, kerkenboek.

Romm (Gebr.) 39.

Rossvally (M. L.) 75.

Rothschüd. 3, 19, 78.

Rubens (W.) 50.

Russische vervolgingen. 24, 28, 73.

Rijkdom der Joden. 2, 34.

s.

Sabbatai Xewi. 20, 71.

Sabbatsgeboden. 7 , 51.

Sadagora. 18.

Sadduceën. 43.

Salomonovitch (Samuël). 3.