is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebt gij vrede?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe kunnen wij dan Iels doen dat verdienstelijk en beloonenswaardig is?" — Aan deze woorden hecht ik volgaarne mijn zegel. Ik geloof dat niemand door zijne werken in het allerminst kan geregtvaardigd worden voor God. Zij zijn goed, ja onmisbaar als blijken van zijn Christelijk geloof; maar niets van alles wat hij doen moge kan hem regtvaardigen. — Zoolang hij leeft is en blijft hij een onvolmaakt schepsel, behebt met vele gebreken en ellenden. -— Het is dus niet uit zijne werken, dat iemand ooit zal kunnen geregtvaardigd worden.

Doch hoe zal dan de Christen het? Waar is het geheim van dien vrede en van dat gevoel van vergeving, die hij geniet ? Hoe is het te verklaren, dat een heilig God een schuldig mensch behandelt, alsof hij onschuldig ware, en hem ondanks zijne zonden voor regtvaardig houdt?

Het antwoord op deze vragen zal kort en eenvoudig wezen. De Christen wordt voor regtvaardig gehouden om den wille van Jezus Christus, den Zoon van God; Zijn dood en Zijne voldoening zijn het, die hem regtvaardigen. Hij heeft vrede, omdat Christus