is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis des vaderlands, voor de scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lamoraal , Graaf van Egmond, Stadhouder van Vlaanderen en A.rtois, en filips , Graaf van Hoorne, Stadhouder van Doornik. Op hevig geklag, vertrok het Spaansche krijgsvolk ; ook granvelle werd verwijderd-; maar de scherpe plakkaten bleven. Thans sloten de Edelen een verbond, en aangevoerd door iienrik, Heer van Brederode, overhandigden zij der Landvoogdesse margareet van Parma een smeekschrift (1566). Het antwoord voldeed der menigte niet; de openbare preek begon; de kerken werden geplunderd, beelden en kunststukken vernield. De Landvoogdes greep naar de wapenen, onderwierp Doornik en Valenchijn. De aanslagen van brederode en tholouse mislukten. Het bondgenootschap raakte uit een. De Edelen versterkten hunne sloten, of verlieten het laud. En niet ontijdig: ferdinand alvarez de toledo , Hertog van Alva, was meteen leger in aantogt (1567).

Beroemd waren viglius van zuchem van aytta en hopperus, regtsgeleerden.

Met wien voerde Koning filits oorlog? — Waar kregen de Franschen de nederlaag? — Met wien had Koning filips zwaarder worsteling? — Welke grieven bestonden tegen liem? — Wat was daarvan het gevolg? — Wie waren de hoofden der tegenpartij? — In hoe verre werd het geklag verhoord? — Wat deden de Edelen? — Voldeed het antwoord? — Wat gebeurde? — Waartoe besloot de Landvoogdes? — Welke aanslagen mislukten? — Wat werd van het bondgenootschap? — Welke partij kozen de Edelen? — Wie was met een leger in aantogt? — Wie waren beroemd?