is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis des vaderlands, voor de scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beroemd was christiaan iiuigens, wis-, mituuren sterrekundige.

"Welke nieuwe oorlog ontstond? — Wat deden de Engelschen? — Wat deed de ruiter?— Welk lot trof de vloot van wassenaar? — Hoe werd dit door de ruiter gewroken ? — Hoe liep een tweede scheepsstrijd af? — Welke schade berokkenden de Engelschen ? — Hoe werd hun dit betaald gezet? — Waar en wanneer werd de vrede gesloten ? — Had de inval van den Bisschop van Munster gevolg ? — Welke aanspraak maakte Kuning lodewijk xiv ? — Wat wilde men in de Vereenigde Nederlanden? — Hoe werd dit verijdeld? — Welk verbond kwam tot stand ? — Waar en wanneer werd de vrede gesloten ? — Wie was beroemd?

VEERTIGSTE LES.

Koning lodewijk, misnoegd op de Vereenigde Nederlanden, verbrak liet drievoudig verbond, en won Engeland, Zweden, Keulen en Munster. De Engelschen, onze koopvaarders aanvallende, werden afgeslagen. De ruiter raakte, bij Soulsbay, met de Fransch-Engelsche vloot slaags (1672). Terwijl de Keulschen en Munsterschen Overijssel bemagtigden, veroverden de Eranschen, aangevoerd door lodewijk, een aantal plaatsen langs den llijn , voorts Gelderland , Utrecht en een deel van Holland. Aardenburg en Groningen boden weerstand. Eene ongewone ebbe belette de landing der Engelschen. Intusschen was het Eeuwig Edict afgeschaft, en Prins willem m, reeds Kapitein-generaal, Admiraal, Stadhouder geworden. De broeders de witt werden afgemaakt, de lijken gruwelijk mishandeld (1672). — Dolle woede maakt menschen