Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Pag.

Bibliografie der publicaties van Prof. Dr H. J. Pos .... 7 Twee toespraken, gehouden tot de jubilaris:

De filosofische ontwikkeling van de jubilaris (dr k. Kuypers)

De jubilaris als leermeester (Dr J. Aler) 13

Anton van Duinkerken, Gijzelaar Pos 31

Prof. Dr R. F. Beerling (Batavia), De Filosofie en het Filosoferen. 38

Dr K. Kuypers, Het moderne wetenschapsbegrip 57

Prof. Dr m. j. Langeveld, Enkele beschouwingen over praktische en toegepaste wetenschap, voornamelijk op het gebied der geesteswetenschappen 74

Prof. Dr E. w. Beth, Significs and Logic 86

Dr G. F. C. Griss, Over de negatie 96

Prof. Dr Br. Snell (Hamburg), Ueber den Satz 107

Prof. Dr H. M. J. Oldewelt, Wijzelf en ons taalgebruik. . . 116

Dr C. F. P. Stutterheim, De theorie der literaire genres. . . 128

Dr J. M. M. Aler, Kennistheoretisch perspectief van de kunst. . 142 Prof. Dr A. de Waelhens (Leuven), Enkele beschouwingen over

het in-de-wereld-zijn bij Heidegger, Sartre en Merleau-Ponty. 162

Prof. Dr S. Hofstra, Over mens en ding 175

Prof. Dr ake Petzall (Lund), The limitation of power. . . . 188 Prof. Dr H. Plessner, Zur Anthropologie des Schauspielers. . . 208 Prof. Dr J. Romein, Niels Treschow in de eeuwwende van omstreeks 1800. 224

Sluiten