Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lyrische heeft invloed gehad op zijn keuze van de behandelde gedichten. Men behoeft ook maar even verder te lezen om te weten, dat Leech niet Staiger's keuze, maar diens idee van het lyrische verwerpt en dat hij er een ander tegenover stelt. Zelf heeft hij ook een — zij het minder — beperkte keuze uit de literaire kunstwerken gedaan en ook deze keuze is bepaald door een bepaalde idee van het lyrische.

De critiek van Leech is kenmerkend voor de sfeer, waarin zich de discussie over de literaire genres beweegt. Steeds weer gaat men ervan uit, dat lyriek, epiek en dramatiek dè drie literaire genres zijn, en dat men niets anders heeft te doen dan op de juiste wijze wetenschappelijk te beschrijven, wat anderen tot nu toe verkeerd hebben gedaan.

Daarom werkt de door Staiger gestelde vraag — „ob die Dreizahl lyrisch — episch — dramatisch selbstverstandlich vorausgesetzt werden dürfe" (pag. 10) — zo verrassend en verfrissend. En door zijn methodologische beschouwingen heft hij de hele kwestie op een niveau, dat Leech in zijn critiek niet bereikt.

Als wij die vraag, welke Staiger toch in positieve zin meent te moeten beantwoorden, hier met meer nadruk stellen dan hij, dan is dit niet, omdat wij met De Haan c.s. zouden menen, dat elke indeling om taal-critische redenen verworpen moet worden. Integendeel: wij achten een indeling mogelijk en noodzakelijk. Maar wij twijfelen eraan, of een systeem van drie, of één systeem van drie, niet veel te simplistisch is voor de gecompliceerde werkelijkheid, die alle literaire kunstwerken tezamen vormen; of er niet meer systemen mogelijk zijn en meer indelingscriteria in aanmerking komen; en of, zo dit positief beantwoord moet worden, de aloude termen nog wel zijn te handhaven 4).

Hoe maken wij dit uit? Indien wij konden aantonen, dat alle aan de bedoelde termen geklonken systemen tot nu toe hebben gefaald, zou, zo niet de noodzakelijkheid dan toch de grote wenselijkheid om het eens anders te proberen, bewezen zijn.

i) Onafhankelijk van Staiger hebben wij reeds eerder die vraag gesteld, en wel in een lezing 'Dramatiek als literair genre', gehouden voor de 'Studie-kring voor taal. en letterkunde', de 20e April 1946 te Utrecht.

Sluiten