Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader van een kind is, maar wel, dat hij de zwangerschap heeft doen ontstaan, waaruit dat kind is voortgekomen.

»S'il y a un tort dont six enfants sont résultés et dont on a recherché et trouvé 1'auteur, il est évident que 1'auteur du tort est aussi 1'auteur des enfants; en déclarant sa culpabilité, on a déclaré sa paternité;" etc. (1)

Zoo ook Baret: «Prouver que tel homme a rendu telle femme enceinte, c'est prouver qu'il est le père de 1'enfant dont elle est enceinte. On aura beau jouer sur les mots, 011 ne changera pas les choses: 1'auteur de la grossesge est le père de 1 enfant, et si je recherche 1'auteur de la grossesse. je recherche la paternité; ce qui est défendu". (2)

Verdedigd kan bedoelde jurisprudentie niet. Hoogstens verklaard. Als een bewijs van de sterke tegenkanting, die de regeling van dit punt juist in Frankrijk zelf ontmoet.

Gelijk we opmerkten, is de regel van art. 342 B. W. algemeen; zonder onderscheid van het doel, waartoe men het vaderschap wenscht te onderzoeken.

()p het algemeene der bepaling heeft men zich eveneens in eene andere quaestie beroepen, die met betrekking tot genoemd artikel is gerezen. Te weten of het onderzoek naar het vaderschap, gelijk onze wet zegt, aan iedereen verboden is, dus zelfs aan het Openbaar Ministerie, of alleen aan het kind. Het is deze vraag, die onder het opschrift: Quaeritur. an inquisitio paternitatis interdicta sit, non tantum liberis, sed etiarn adversus liberos, door den heer Goll van l'ranckenstein behandeld is in zijn ten jare

(1) 1. a. p., bl. 66. — 13ij het hierboven genoemde arrest werd de aangesproken man veroordeeld tot het betalen van eene schadevergoeding, die berekend was naar de zes kinderen, die de verleide vrouw in hare buiten-echtelijke betrekking tot hem achtereenvolgens ter wereld had gebracht. Maar men had niet verklaard, dat die man de vader was van dat kroost! Zie Léon Giraud, t a p bl 594

(2) T. a. p., bl. 101.

Sluiten