Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar een bestrijding en behandeling van de psychopathie.

Psychopathie en ziekte

Men zou kunnen menen, dat dit een medisch probleem is. Psychopathen zijn geestelijk afwijkenden, zou men geneigd zijn te zeggen, dus ze behoren tot het terrein van de zenuwarts.

In de eerste plaats is dat niet geheel juist, want zoals reeds gezegd, heeft het geen zin, alle abnormale persoonlijkheden, die een aanpassingstekort aan de gemeenschap vertonen, als zieken te beschouwen. Het begrip ziekte wordt daardoor verwaterd.

Dit zou als een theoretisch bezwaar kunnen gelden, maar er is in de tweede plaats een ernstig practisch argument tegen deze beschouwing. We zouden zo ertoe kunnen komen, de psychopathen als een aparte rubriek af te zonderen van de gezonde mensen en ze, als blijkt dat medische behandeling niet helpt, als ongeneeslijke zieken verder in de steek te laten. En aan de andere kant zou het constateren van de geestesziekte een argument kunnen zijn, de psychopaath, die onder invloed van zijn „ziekte" tot misdaad zou komen, daarom vrij te pleiten van schuld.

Zeker is het goed, dat degenen, die met de ontspoorde psychopathen te doen hebben, hetzij als arts of verplegende, hetzij als jurist of maatschappelijk werker, of buiten een ambtelijke functie, ervan doordrongen blijven, dat hier van een abnormale toestand van de persoonlijkheid sprake is, waardoor ziekelijke neigingen moeilijker onderdrukt worden en zij veel gemakkelijker komt tot asociale handelingen, dan de normale mens.

Dit kan ons veel begrijpelijk maken wat onverklaarbaar scheen. En door het beter begrijpen van deze ongelukkige mensen wordt de mogelijk tot helpen groter. In hoeverre we hier het spreekwoord mogen toepassen: alles begrijpen is alles vergeven, is een geheel andere vraag. Hier komt

Sluiten