Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

935 nee nova defodere in terram virgulta neque altis arboribus veteres decidere falcibu' ramos, quod sol atque imbres dederant, quod terra crearat sponte sua, satis id placabat pectora donum. glandiferas inter curabant eorpora quercus 940 plerumque: et quae nunc hiberno tempore cernis arbita puniceo fieri matura colore, plurima tum tellus etiam maiora ferebat. multaque praeterea novitas tum florida mundi pabula dura tulit, miseris mortalibus ampla. 945 at sedare sitim fluvii fontesque voeabant, ut nunc montibus e magnis decursus aquai claru' citat late sitientia saecla ferarum. denique nota vagi silvestria templa tenebant nympharum, quibus e scibant umori' fluenta 950 lubrica proluvie larga lavere umida saxa, umida saxa, super viridi stillantia musco, et partim plano scatere atque erumpere campo. necdum res igni scibant tractare neque uti pellibus et spoliis corpus vestire ferarum,

955 sed nemora atque cavos montis silvasque colebant, et frutices inter condebant squalida membra, verbera ventorum vitare imbrisque coacti. nee commune bonum poterant spectare, neque ullis moribus inter se scibant nee legibus uti.

960 quod cuique obtulerat praedae fortuna, ferebat sponte sua sibi quisque valere et vivere doctus. 966 et manuum mira freti virtute pedumque consectabantur silvestria saecla ferarum, 975 missilibus saxis et magno pondere clavae,

936. falcibu', vgl. II, 53. — 940. hiberno tempore en 941 arbita: de aardbeziënboom (arbütus, oudere vorm arbitus, de vrucht arbitum) behoort tot de familie der ericaceeën of heideplanten en draagt twee- of driemaal in het jaar vruchten, roode bessen, die flauw zoet van smaak zijn en in Zuid-Europa als voedsel gebruikt worden. Behalve op de zuidelijke schiereilanden van Europa groeit hij ook in Ierland, hij bereikt eene hoogte van 10 a 15 voet. — 945. sedare .. voeabant: vocare uitnoodigen, met een infinit. is zeer zeldzaam. 947. claru citat late, een waterstroom van de hooge bergen neerstortend, noodigt luide (clarus) van heinde en ver (late) het dorstige vee. In plaats van deze drie woorden bieden de handschriften claricitatiate. Ritschl wil largu' in plaats van claru' — 948. templa, vgl. II, 7 en 8; hier: grotten. — 950. lavëre, bij de oudere schrijvers vooral, doch ook by latere dichters, als "Verg. en 'Hor., komt lavo dikwijls voor als consonantsta^ , zoo ook sono, verg. III, 173. Let in dit vers en de twee, die volgen, op de taalmuziek. — 952. scatëre, vgl. V, 40. 959. scibant

Sluiten