Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SEXTUS PROPERTIUS.

GF.1S. ONOEV. 50, GEST. ONGEV. 15 V. CHR.

I,

EENVOUD DE WARE SCHOONHEID.

Quid iuvat ornato procedere, vita, capillo

et tenues Coa veste movere sinus? aut quid Orontea crines perfundere mnrra. teque peregrinis vendere muneribus,

5 naturaeque decus mercato perdere cultu

nee sinere in propriis membra nitere bonis ? crede mihi, non ulla tuae est medicina figuiae.

nudus Amor formae non. amat artificem. aspice quos submittat humus dumosa colores, 10 ut veniant heilgrae sponte sua melius, surgat et in solis formosius arbutus antris,

et sjaj. indociles currere lympha vias. litora nativis conlucent picta lapillis et volucres nulla dulcius arte canunt.

15 non sie Leueippis succendit Castora Phoebe,

Pollucem cultu non Hilaïra soror, non Idae et cupido quondam discordia Phoebo

1 vita de geliefde van Propertius, die hij in zijne gedichten Cynthia noemt wier ware naam echter Hostia was. — 2. Coa veste: het eiland Cos ^ in de Icarische zee bij de Carische kust was, behalve door zijn wij,,, beroemd door de prachtige dun geroven stollen, d.e ™ n " daar uitvoerde. — 3. Orontea .. murra, vgl. Tib. III, 7. — 15. rh°ebe. Plioebe en Hilaïra waren dochters van den Messenier Leucippus, daarom Atvxaxlfa genoemd. Castor en Pollux ontvóeiden ze aan hare verloofden Idas en Lvnceus, de zonen van Aphareus, waaruit een strijd ontstond, in welken'Castor en Lvnceus gedood werden. — 17. Idae. de genoemde Idas had tot vrouw Marpessa, de dochter van Euenus. Apollo

Sluiten