Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 non faciet capiti dura corona rneo.

at mihi quod vivo detraxerit invida turba, post obitum duplici fenore reddet Honos. omnia post obitum fingit raaiora vetustas, maius ab exsequiis nomen in ora venit. 25 nam quis equo pulsas abiegno nosceret arces. fluminaque Haemonio cominus isse viro,

Idaeum Simoenta Iovis cunabula parvi.

Hectora per campos ter maculasse rotas? Deiphobumque Helenumque et Polydamanta et in armis 30 qualemcumque Parim vix sua nosset humus, exiguo sermone fores nunc, Ilion et tu

Troia bis Oetaei numine capta dei. nee non ille tui casus memorator Homerus posteritate suuin crescere sensit opus.

35 meque inter seros laudabit Eoma nepotes: illum post cineres auguror ipse diem. ne mea contempto lapis indicet ossa sepulcro.

provisumst Lycio vota probante deo. carminis interea nostri redeamus in orbem: 40 gaudeat in solito tacta puella sono.

Orphea delenisse feras et concita dicunt

tegenstelling van de mollia serta van een lierdichter, vgl. V, 1, (31 en 52. — faciet, voegt, past. — 25. nain: immers (wie zou den Troiaanschen oorlog en wat in dien krijg geschied is, hebben vernomen, indien niet, na den dood van de helden uit dien strijd, Homerus en andere dichters hunnen lof gezongen hadden). — pulsas, 't schijnt dat Prop. zich het houten paard als een stormram heeft voorgesteld, waarmede de muren gebeukt werden; ook Plinius (Hist. nat. 7, 56) noemt dat paard een aries. — 26. Haemonio viro, nl. Achilles, diens strijd tegen den Xanthus; 11. XXI, 200—207. De Xantus roept den Simoeis te hulp, 208 seqq. Prop. verwisselt in 't volgende vers den Phrygischen Ida met dien op Creta, vgl. Lucr. II, 620, 633. — 29. et in armis qualemcumque. ivie dan ook Paris onder de wapenen geweest moge zijn, d. i. of hij dapper of laf geweest is, laat ik in het midden, maar zelfs zijn eigen geboortegrond zou hem ter nauwernood gekend hebben. — 32. Oetaei dei, Hercules. Bij Soph. Philoct. zegt Heracles zelf: zó fiei'TFgor yao zotg è^ioïg avzi/r ("ï'/.iovf yosfov ió^oig ai.otvai: de eerste maal toen hij onder koning Laomedon, die hem de paarden weigerde, welke hij beloofd had, met 18 schepen tegen de stad optrok en de tweede maal door Philocletes' pijlen, met den boog een geschenk van Heracles. — 34. crescere opus: natuurlijk niet in eigenlijken zin te nemen, alsof Prop. meende dat Hom. gedichten eerst klein van omvang, zich zouden hebben uitgebreid onder het nageslacht, maar de lof van zijn werk is toegenomen. — 38. Lycio .. deo, A polio. — 40. gaudeat in .. sono vgl. II, 4, 28: gaudeat in puero. — 41. Orphea: Orpheus, de bekende Thraeische zanger, die, volgens de sage, door zijn gezang alles, rotsen,

Sluiten