Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe nomen, dominus gerit tabernae, — 15 de primo dabit alterove nido rasum pumice purpuraque cultum denaris tibi quinque Martialem.

„tanti non es" ais? — sapis, Luperee.

II, 5.

Ne valeam, si non totis, Deeiane, diebus

et tecum totis noctibus esse velim. sed duo sunt quae nos disiungunt milia passum: quattuor liaec flunt, cum rediturus eam.

5 saepe domi non es, cum sis quoque, saepe negaris. vel tantum causis vel tibi saepe vacas. te tamen ut videam, duo milia non piget ire, ut te non videam, quattuor ire piget.

II, 7.

Deelamas belle, causas agis, Attiee, belle,

historias bellas, carmina bella faeis, componis belle mimos, epigrammata belle, bellus grammaticus, bellus es astrologus, 5 et belle cantas et saltas, Attiee, belle,

bellus es arte lyrae, bellus es arte pilae.

nil bene cum facias, facias tamen omnia "belle, vis dicam quid sis? magnus es ardalio.

roges, maar bedel er niet om; hij kon bij den uitgever wel eens gaan bedelen, zooals hij liet ook bij den schrijver deed. Vgl. Cic. Phil. 2, 76: „turn, cum consulatus petebatur, non rogabatur." — 15. nido, vak in de boekenkast. — 16. rasum pumice: vgl. pag. 60 onder vs. 8. — 17. denaris quinque, ruim twee gulden.

II, 5. I. Deeiane, vgl. het 8ste epigr. van 't eerste boek. — 3. passum, door synizese voor passuum, Lat. Gr. § 86. A. 3.

II, 7. I. Attiee, hier een gefingeerde naam. — 3. mimos, kluchten, als een naspel (exodium) bij de dramata gegeven en alleen bestemd om den lachlust der toeschouwers op te wekken. — 4. astrologus: astronoom, in zooverre hij met den loop der sterren en hun op- en ondergang goed bekend was, wat bij het lezen van dichters als Aratus en anderen, goed te pas kwam, waarom men de astronomie dan ook leerde in de scholen der grammatici. — 8. ardalio of ardelio: druktemaker, een slag van lieden, dat veel drukte maakte en niets uitvoerde. Eene aardige teekening van zulke menschen geeft Seneca de tranq. an. 12 § 2—4.

Sluiten