is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Discipline onderteekenen. Tot uitrooijng der valsche leeringen , zouden de Kerkdienaaren het volk van den Preekstoel vermaanen, de Bybelsche Schriften neerstig te leezen, d'ongezonde Kettersche boeken te myden; dog de namen dier boeken, zouden ze in hunne afmaaning, spaarzaam noemen. De Boekverkopers van hare Gezindheid, zouden ze vermanen zulke boeken niet te drukken nog te verkopen; In de huisbezoeking der Ledematen zouden de Predikanten toezien, of' er in hunne huizen ook schadelyke boeken waren, om hun te vermanen die weg te doen. De Psal