Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hemel en Aarde een begin nam van zyn bestaan, zonder te voren zo in opzigte van haar stoffe of gedaante, geweest te zyn.

Vrag. Hoe bewyst gy dit verder?

Antw. 1. Uit Hebr. 11 : 3. Door het geloove verstaan wy dat de Waereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zyn uit dingen die gezien worden. Voeg 'er by, Spreuk. 8 : 24 : 25. Daar gezegd word, dat de Vader en Zoon geweest zyn, eer de afgronden nog niet waaren, Kom 4:17. God roept de dingen die niet zyn, als of zy waaren.

2. De reden leert, dat 'er voor de Scheppinge der dingen geen onbegonne stoffe kan geweest zyn, dewyl die ongeschikte stoffe lighamelijk moet geweest zyn, en derhalven ook onvolmaakt, 't welk niet eeuwig en onafhangelijk zyn kan.

Vrag. Maar stryd hier niet tegen die bekende stokregel, dat uit niet, ook niet kan voortkomen?

Antw. Die grondregel staat vast, alleen in deeze opzigten. 1. Dat niets van zig zelve kan voortkomen uit niet, zonder een oorzaak die het voortbrenge. 2. Dat niets uit niet kan voortgebragt worden, zonder een oorzaak die Almagtig is. 3. Dat niets van 't geene voortgebragt is, iets kan voortbrengen uit zig zelve, ten zy uit een voorhanden zynde stoffe.

Vrag. Waar was God voor de Scheppinge der Waereld?

Antw. Op eene Allervolmaakte wyze in zig zeiven.

Vrag. Wat deed God voor de Scheppinge der Waereld ?

Antw. Hy vergenoegde zig in 't beminnen van zig zeiven, in het beschouwen van zyn eige gelukzaligheid, in het besluit 't geen hy voorgenomen had, uit te voeren, tot zyner heerlykheid.

Vrag. Hoe moet men de Schepping der Waereld aan de zyde Gods begrypen ?

Antw. Niet by manier van eene teelinge van zyn's

Sluiten