is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit Groen's jeugd, 1801-1827

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogstraten') te dineeren. Ook was er de Heer van Suchtelen. 's Avonds wandelde ik met nicht Margo Caan op de kermis.

1 I. Om elf uur ging ik eene wandeling in het Bosch doen; om twaalf werd het huis als het ware door visites bestormd, Neef en nicht van Poelien met juffrouw Sandra en juffrouw van der Kaai, mevrouw de Jong van Rodenburg,2) met hare dochter en juffrouw van Braam maakten het gezelschap uit, *t geen de Freule van Hogendorp en haar vader bij hun arrivement van Amsterdam bij ons aantroffen. Toen hetzelve vertrokken was, wandelde men volgens gewoonte, naar de kermis. Ik met de freule van Hogendorp, gekomen om tot Maandag bij Mama te logeeren en dan met mijne zuster naar Amsterdam te vertrekken. De avond werd ter bezichtiging van de spelen bestemd. Onder anderen amuseerden wij ons zeer bij twee dwergjes, een heer en eene juffrouw, die met ons eene geanimeerde en 7ppr

verstandige conversatie hielden. Het beestenspel was vooral door drie schoone leeuwen en een cangouroux merkwaardig.

12. Ik ging ter kerke in de Kloosterkerk bij ds. v. d. Broek, die over Joh. V, „Ik zal u geene wezen laten," preekte. Juffr. Hubart deed bij ons visite met de juffrouwen Sandberg en Hubrecht en de freule van Lynden. Ook kwam Piet Laregnère ons bezoeken. Daarna wandelde ik met Marie in het Bosch alwaar de heeren Ryckevorsel en Sandberg zich bij ons voegden. Vervolgens schaakten wij drie partijen. Om 6Va aan de schuit gekomen liet ik mij door Jaap Elout 3) overhalen om met hem, Berkhout. van rJpr FCpmn P)/~vmir»iViio —

' . J UV.U vvagtll ic UC111C11.

Wij dronken thee aan het Huis te Deyl, kwamen om 91/» uur

1) Samuel van Hoogstraten (1756—1840) de bekende staatsman, was in tweeden echt gehuwd met Anna Elisabeth Hoffman. Voor de familiebetrekking tusschen haar en Mevrouw Groen zie men de December aflevering.

2) Maria Magdalena Le Sueur de jongste dochter van mr. Jacob Johannes Le Sueur, den laatsten president van het Hof van Justitie aan de Kaap, Zij had haren man den bekenden schrijver 2 Jan. 1795 gehuwd en overleed 4 Juny 1836.

3) Jacobus Nicolaas Janus Elout Harlemensis was 23 April 1819 bij den rector magnificus ingeschreven

4) Pieter Teding van Berkhout Risvico Batavus was 3 Juny 1818 student geworden in de rechten en de letteren.

5) Nicolaas La Grappe Dominicus Goesa Zeelandicus L et J 23 Sept. 1817.