is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE POST-ACTA

OF

NAHANDELINGEN VAN DE NATIONALE SYNODE VAN DORDRECHT

IN 1618 EN 1619 GEHOUDEN,

NAAR DEN AUTHENTIEKEN TEKST IN HET LATIJN EN NEDERLANDSCH UITGEGEVEN EN MET TOELICHTINGEN VOORZIEN,

voorafgegaan door

DE GESCHIEDENIS VAN DE ACTA, DE AUTOGRAPHA EN DE POST-ACTA DIER SYNODE EN GEVOLGD DOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE REVISIE DER BELIJDENISSCHRIFTEN EN DER LITURGIE,

benevens

DE VOLLEDIGE LIJST DER GRAVAMINA OP DE DORDTSCHE SYNODE INGEDIEND.

EEN HISTORISCHE STUDIE

DOOR

Dr. H. H. KUYPER,

Bedienaar des Woords te Leeuwarden.

BOEKHANDEL

AMSTERDAM. voorheen PRETORIA.

H Ö V E K E R & WORMSER.