is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

puis que [Iesus] l) Christ dit. ne comprend point les choses, qui sont de VEsprit2) de Dieu. de penser quelque chose de nous mesmes 2), coinme de nous mesmes.

behoort met [goet] 3) recht vast ende seker ghehouden te werden.

Art. XV.

Wy ghelooven dat door de *)

(pro die) onghehoors. aengesien de sonde daer uyt altijt als opwellende water iiytspriughC0)

(pro aengesien datter altyt bobbels uytsprengen), gelijck (pro als) uyt een onsalighe fonteyne. -

niet om inde sonde 6) (pro daerin) gherust te slapen, maer o?n dat7) (pro opdat) 't gevoelen deser verdorventheyt.

verlanghende om van dit [haer] delivrez du corps de ceste mort lichaem des doots8) verlost te (pro despouiller de leur corps), werden.

') Deze verandering in den Kranschen tekst is geschied om dien in overeenstemming te breDgen met den Holl. tekst.

2) Verandering naar den Franschen tekst van 1561, en de Hollandsche vertaling van 1611.

8) Verandering naar den tekst van 1583- Het Fransch houdt: avec bon droict.

4) Verbetering naar Hommius' uitgave der Confessie.

5) Deze verbetering is eenvoudig aangebracht om beter Hollandsch te krijgen. De Fransche tekst houdt; veu que tousjours les bouillons en sortent. Juister het Latijn. quandoquidem assidue veluti aqua ebulliens ex ea peccatiun emanet.

•) De Fransche tekst houdt hier: non point enfin qu'ils s'endorment; daarentegen heeft het Latijn: non tarnen ut secure peccato indormiant.

7) De Fransche tekst houdt afinque; evenzoo het Latijn ut. Vermoedelijk is omdat dus een drukfout. De zin loopt alleen goed met opdat.

8) Een verbetering der Dordtsche Synode naar Rom. VII: 24.